Všetky svoje činnosti vykonáva spoločnosť v súlade so zákonom o odpadoch a platnými vykonávacími predpismi a rozhodnutiami orgánov štátnej správy:

 

 

pre stiahnutie kliknite na nápis

 

 

Pozvánka na konferenciu "Priemyselný výskum zameraný na materiálové zhodnotenie kvapalných odpadov najmä z automobilového priemyslu". viac

 

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania. viac

 

Súťažné podklady štúdia uskutočniteľnosti. viac

 

Analýzy verejného obsarávania.

Výzva na predkladanie ponúk. viac

Súťažné podklady k analýzam. viac

 

Výzva na predkladanie ponúk. viac

Súťažné podklady k analýzam. viac

 

Vznikla nová pobočka spoločnosti so sídlom v Banskej Bystrici. Ponúka nové zastúpenie pre stredné Slovensko. viac

 

Výzva na predkladanie ponúk v procese verejného obstarávania metódou podprahovej zákazky s názvom: „Vypracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie - BAT intenzifikácia a reštrukturalizácia zhodnocovania odpadových olejov".

 

Výzva na predkladanie ponúk v procese verejného obstarávania metódou podprahovej zákazky s názvom: Projekt: Priemyselný výskum zameraný na materiálové zhodnotenie kvapalných odpadov najmä z automobilového priemyslu. Predmet obstarávania: Vybavenie projektu. viac

 

Výzva na účasť na súťažnom dialógu: Predmet obstarávania: Zariadenie na fázovú úpravu technických kvapalín s výpočtovou technikou a softvérom. Projekt:  Priemyselný výskum zameraný na materiálové zhodnotenie kvapalných odpadov najmä z automobilového priemyslu. viac

 

Výzva na predkladanie ponúk - notebooky. viac

 

 

KONZEKO, spol. s r.o.

Areál NPZ 510, 053 21 Markušovce

tel./fax 053/ 44 99 115, 053/ 44 99 315

e-mail: konzeko@konzeko.sk

 

2021 © KONZEKO, spol. s r.o., všetky práva vyhradené.