KONZEKO, spol. s r.o.

   
 

Areál NPZ 510

   
 

053 21 Markušovce

   
 

tel./fax 053/ 44 99 115, 053/ 44 99 315

   
 

e-mail: konzeko@konzeko.sk

   
 

web: www.konzeko.sk

   
       
 

IČO: 31659772

   
 

DIČ: 2020505025

   
 

IČ DPH: SK2020505025

   
 

obchodný register číslo: 9531/V

   
       
  Vedenie spoločnosti:    
 

Ing.Vladimír Ratvaj - konateľ

   
 

Rastislav Král - konateľ

   
       
 

Dispečing:

   
 

Ing.Gabriel Bajkay

   
 

Tel.: 0911 900 427

   
 

e-mail.: konzeko@konzeko.sk

   
       

 

 

Pozvánka na konferenciu "Priemyselný výskum zameraný na materiálové zhodnotenie kvapalných odpadov najmä z automobilového priemyslu". viac

 

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania. viac

 

Súťažné podklady štúdia uskutočniteľnosti. viac

 

Analýzy verejného obsarávania.

Výzva na predkladanie ponúk. viac

Súťažné podklady k analýzam. viac

 

Výzva na predkladanie ponúk. viac

Súťažné podklady k analýzam. viac

 

Vznikla nová pobočka spoločnosti so sídlom v Banskej Bystrici. Ponúka nové zastúpenie pre stredné Slovensko. viac

 

Výzva na predkladanie ponúk v procese verejného obstarávania metódou podprahovej zákazky s názvom: „Vypracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie - BAT intenzifikácia a reštrukturalizácia zhodnocovania odpadových olejov".

 

Výzva na predkladanie ponúk v procese verejného obstarávania metódou podprahovej zákazky s názvom: Projekt: Priemyselný výskum zameraný na materiálové zhodnotenie kvapalných odpadov najmä z automobilového priemyslu. Predmet obstarávania: Vybavenie projektu. viac

 

Výzva na účasť na súťažnom dialógu: Predmet obstarávania: Zariadenie na fázovú úpravu technických kvapalín s výpočtovou technikou a softvérom. Projekt:  Priemyselný výskum zameraný na materiálové zhodnotenie kvapalných odpadov najmä z automobilového priemyslu. viac

 

Výzva na predkladanie ponúk - notebooky. viac

 

 

KONZEKO, spol. s r.o.

Areál NPZ 510, 053 21 Markušovce

tel./fax 053/ 44 99 115, 053/ 44 99 315

e-mail: konzeko@konzeko.sk

 

2021 © KONZEKO, spol. s r.o., všetky práva vyhradené.